Küldetésünk

A tradícióra támaszkodva élni a jelent az emberhez méltó és a teremtett világ törvényszerűségeihez illeszkedő jövő érdekében.

Ránk kényszerített félelemben éljük mindennapjainkat, miközben viselkedésünket kívülről befolyásolják. Az egyéni érdek (vagy megvezetettség) szinte minden közösségi kibontakozást gátol. Pedig a létbiztonság csak közösségi együttműködésben teremthető meg, egyénileg csak a kiszolgáltatottságot tapasztalhatjuk meg.

A megvezetettség – általában mások üzleti vagy hatalmi érdeke alapján – a teremtett világ törvényszerűségeinek rendszerszintű megsértésében jelentkezik, ami a jövő lehetőségeit korlátozza vagy éli fel. Elveszítjük józan ítélő képességünket és időszakonként változó szlogenek irányítják viselkedésünket és egyre csak rontjuk életlehetőségeinket.

Fórumot kívánunk nyitni a felelősen gondolkodó értelmiség számára, hogy tabuktól mentesen, közérthetően fogalmazzák meg megállapításaikat, tanácsaikat a természet rendjéhez igazodó és az emberhez méltó létezés tradícióinak, a jelen problémáinak bemutatására és a lehetséges kiutak felvázolására. Erre blogokat nyitunk. A hozzászólásokat e-mail mellékletben kérjük, amelyeket egy szerkesztő bizottság értékelése után teszünk közzé.