Tradíció

A szakrális létfelfogás hosszú időszakon keresztül meghatározó volt. A transzcendenciába ágyazott társadalmi-gazdasági berendezkedés az életet szolgálta, a közösségi létezés és fennmaradás biztosítéka volt.

Kialakultak a természet rendjéhez jól igazodó tevékenységek, amelyek közösségek fennmaradását a következő generációk lehetőségeinek csorbítása nélkül biztosították.

Ebben a fejezetben megjelenő írások ennek a személetnek a bemutatását szolgálják. Csak néhány példaterület: vízgazdálkodás, agrárium, település szerkezet, gazdálkodás, jogrend.

Be lehet mutatni, hogy a tradicionálisan jónak mutatkozó megoldások hogyan torzultak el napjainkig részérdek felülkerekedése miatt.